Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín

Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín

Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín

Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín

Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín
Báo giá Công Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Báo giá

MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
MA027 
 
 
 
 
 
MA044 
 
 
MA041 
MA035 
MA031 
MA021 
MA030 
MA033 
 
MA023 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
1.700.000 VNĐ 
Liên hệ 
4.100.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
267.470.000 VNĐ 
11.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
19.997.000 VNĐ 
17.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
11.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
41.790.000 VNĐ 
8.390.000 VNĐ 
13.400.000 VNĐ 
6.100.000 VNĐ 
3.800.000 VNĐ 
7.000.000 VNĐ 
22.500.000 VNĐ 
3.700.000 VNĐ 
5.800.000 VNĐ 
3.250.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
 
Oki 
 
 
 
HP 
Epson 
Chính hãng 
 
 
 
 
Epson 
Epson 
Canon 
Epson 
Chính hãng 
Hp 
Canon 
MỰC IN - HÓA CHẤT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MASP
HC009 & HC013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC006 & HC008 
M069 & M070 
M071 & M072 
M016 & M017 
M022 & M023 
M003 & M004 
M007 & M059 
M005 & M006 & M015 
M001 & M002 & M013 
 
Giá
55.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
1.000.000 VNĐ 
2.400.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.950.000 VNĐ 
970.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
550.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
650.000 VNĐ 
180.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
China 
 
 
China 
 
Epson 
Epson 
Trung Quốc 
 
China 
 
 
Korea 
Korea 
Hàn Quốc 
 
GIẤY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
MASP
 
 
 
D013 
G043 
C056 
G020-G023 
I016, I036, I029, I033, I038, I034, I039, I027 
P007 
 
 
 
C025 & C026 
N008 & N009 & N011 
P001 & P004 
I021 
I006 & I007 
I004 & I005 
G028 
E003 
G007&G039 
G047&G021 
G017&G057 
G059 
G015 
G001 
G042 
G060 
D008 & D008C 
D004 
D006D 
D002 
Giá
300.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
550.000 VNĐ 
Liên hệ 
75.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
3.500 VNĐ 
110.000 VNĐ 
Liên hệ 
25.000 VNĐ 
180.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
75.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
16.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
Liên hệ 
45.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
95.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQ 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
TQ 
 
 
 
 
Đức 
 
 
 
TQ 
MÁY SAU IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC004 
MC008 
MC023 
MC022 & MC021 
MC020 
 
MC014 & MC015 
MC025 
MC036 
 
MC038 
MC004 
MC001-MC004 
MC018 & MC019 
MC005 
Giá
3.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
9.500.000 VNĐ 
14.500.000 VNĐ 
2.700.000 VNĐ 
5.000.000 VNĐ 
27.300.000 VNĐ 
15.500.000 VNĐ 
160.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
24.000.000 VNĐ 
6.500.000 VNĐ 
17.500.000 VNĐ 
1.600.000 VNĐ 
3.800.000 VNĐ 
4.700.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
29.900.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
4.000.000 VNĐ 
2.200.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
6.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.600.000 VNĐ 
650.000 VNĐ 
2.600.000 VNĐ 
Liên hệ 
11.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
3.200.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
NSX
 
chhina 
 
China 
 
 
 
 
 
Nhật Bản 
 
china 
 
 
 
 
China 
China 
 
China 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
Taiwan  
 
 
 
 
 
GIẢI PHÁP IN TEM NHẢN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MASP
 
 
 
 
CB 
CB001 
 
 
MA025 
Giá
Liên hệ 
23.990.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
60.000.000 VNĐ 
NSX
Epson 
 
 
Epson  
Okidata 
Epson 
Epson 
Epson 
LINH KIỆN - VẬT TƯ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LK049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS013 - CS015 
CS005 & CS034 & CS046 
CS007 & CS038 & CS047 
CS008 
CS009 
 
 
 
CS022 
 
 
 
 
 
 
CS017 & CS018 
CS018 & CS076 
VT031 
CS083 
Tên sản phẩm
Giá
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
45.000.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
Liên hệ 
2.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
1.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
500.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
Liên hệ 
150.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
4.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
500.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
China 
 
 
 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epson 
 
 
Canon 
China 
china 
China 
China 
 
Trung Quốc 
 
 
 
Trung Quốc 
 
Epson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
Epson 
China 
 
Bảo Tín 
 
Trung Quốc 
PHẦN MỀM RIP
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá
1.500.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
5.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
1.000.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
GIẢI PHÁP IN ÁO THUN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G064 
 
 
 
 
 
 
P018 & P019 
 
 
 
 
 
 
HC003 
M010 
C040 
G033&G063&C046 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
35.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
Liên hệ 
16.000 VNĐ 
16.000 VNĐ 
37.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
Liên hệ 
7.000 VNĐ 
Liên hệ 
300.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
NSX
Epson 
 
Epson  
 
Epson 
epson 
 
 
 
 
 
 
 
Shanghai 
 
 
 
China 
 
Epson 
China 
Epson  
China 
China 
China 
China 
 
 
Korea 
 
 
IN ẢNH - ẤN PHẨM VP
TT
1
2
3
4
5
6
7
MASP
 
 
 
 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
9.470.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
NSX
 
 
 
 
 
Epson 
 
IN ĐA CHẤT LIỆU
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA036 & MA028 
MA042 
M018 & M019 
HC009 & HC013 
M075 
Giá
Liên hệ 
68.000 VNĐ 
Liên hệ 
40.000.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
72.000.000 VNĐ 
850.000 VNĐ 
Liên hệ 
850.000 VNĐ 
18.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
6.900.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
Viet Nam 
 
 
OKI  
 
 
Epson 
 
Edit Epson 
CisBaoTin 
 
 
China 
Back-top
X
Hotline - Cisbaotin