Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín

Báo giáCis Bảo Tín
Báo giáCis Bảo Tín
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Báo giá

MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA002 
 
 
 
MA031 
MA021 
 
P600 
 
 
MA032 
MA033 
MA026 
 
MA023 
Giá
14.400.000 VNĐ 
39.990.000 VNĐ 
7.990.000 VNĐ 
Liên hệ 
5.200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
1.700.000 VNĐ 
6.100.000 VNĐ 
9.650.000 VNĐ 
Liên hệ 
3.800.000 VNĐ 
4.000.000 VNĐ 
7.000.000 VNĐ 
18.000.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
3.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
4.700.000 VNĐ 
5.800.000 VNĐ 
3.250.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
Epson 
Epson 
Epson 
Epson 
Epson 
Epson 
Epson 
 
Epson 
Canon 
Epson 
Epson 
Edit Epson 
CisBaoTin 
Epson 
Chính hãng 
Epson  
Hp 
Canon 
MỰC IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MASP
 
M069 
 
M016 
M022 
 
 
 
 
 
 
M027 
 
M061 
M007 
M060 
M040 
M030 
M005 
M058 
M010 
M001 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
35.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
180.000 VNĐ 
Liên hệ 
800.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
1.000.000 VNĐ 
950.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
850.000 VNĐ 
550.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
170.000 VNĐ 
Liên hệ 
110.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
NSX
 
Trung Quốc 
 
China 
 
Epson 
 
 
 
 
 
 
China 
Korea 
Korea 
Korea 
Korea  
China 
Korea 
Italy 
Korea 
Hàn Quốc 
 
 
 
GIẤY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C001 
C015 
C048 
G057 
C041 
C013 
C025 
C029 
C023 
C040 
3DC 
C011 
C010 
C005 
C046 
P012 
G037 
G035 
N008 
N/A 
P004 
P008 
P007 
I016 
E006 
GM012 
G060 
G059 
D008 
D004 
D006D 
D005 
D002 
Tên sản phẩm
Giá
35.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
27.000 VNĐ 
Liên hệ 
7.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
16.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
1.200.000 VNĐ 
3.700.000 VNĐ 
110.000 VNĐ 
3.700.000 VNĐ 
850.000 VNĐ 
220.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
Liên hệ 
80.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
850.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
8.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
Liên hệ 
12.000 VNĐ 
3.000 VNĐ 
3.500 VNĐ 
60.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
Liên hệ 
95.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
2.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
NSX
China 
 
 
SunTech 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đức 
TQ 
 
 
 
TQ 
TQ 
MÁY SAU IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MASP
 
 
 
MC008 
MC024 
MC022 
MC020 
M013 
MC024 
 
 
MC012 
MC025 
MC036 
 
MC038 
MC001-MC004 
Giá
6.700.000 VNĐ 
19.000.000 VNĐ 
29.900.000 VNĐ 
4.500.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
6.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
1.400.000 VNĐ 
2.800.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
11.000.000 VNĐ 
2.000.000 VNĐ 
NSX
Chính hãng 
 
China 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
 
TQ 
TQ 
TQ 
TQ 
Taiwan  
 
 
VẬT TƯ - HÓA CHẤT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VT031 
Giá
300.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
220.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
NSX
 
Epson 
China 
China 
China 
 
 
 
 
 
 
China 
 
 
Korea 
 
CISS - BỘ DẪN MỰC
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS017 
CS018 
 
Giá
500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
160.000 VNĐ 
10.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
3.500.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
480.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
260.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
NSX
 
China 
China 
 
Trung Quốc 
Trung Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQ 
TQ 
TQ 
 
 
 
 
 
 
 
China 
China 
 
Bảo Tín 
Trung Quốc 
LINH KIỆN MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MASP
LK049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá
1.600.000 VNĐ 
1.300.000 VNĐ 
Liên hệ 
20.000 VNĐ 
270.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
1.600.000 VNĐ 
3.000.000 VNĐ 
NSX
Canon 
China 
china 
Trung Quốc 
 
 
 
 
 
China 
PHẦN MỀM Rip
TT
1
2
3
4
5
MASP
 
 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
500.000 VNĐ 
1.500.000 VNĐ 
NSX
 
China 
 
 
China 
Back-top
Tắt khuyến mãi [X]
Máy in Epson L805 - Cisbaotin
Máy in Epson L805 - Cisbaotin
Máy in Epson L805 - Cisbaotin