Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc

Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc

Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc

Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc

Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc
Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Khái niệm về In sai màu và Quản lý màu sắc

Khi bạn thực hiện in ấn và nhận thấy màu sắc của bản in khác với màu sắc khi thiết kế trên máy tính? .Quản lý màu là phương thức khoa học và nghệ thuật điều khiển màu sắc sao cho màu của tất cả thiết bị kỹ thuật số đều thể hiện màu sắc như nhau hoặc gần đúng nhất.
 

In sai màu?

Khi bạn thực hiện in ấn và nhận thấy màu sắc của bản in khác với màu sắc khi thiết kế trên máy tính? Đó là vì tất cả các thiết bị kỹ thuật số xử dụng ngôn ngữ và tiêu chuẩn màu sắc khác nhau. Vì vậy sự tương tác giữa các thiết bị này (hình 1) sẽ dẫn đến những sai xót ngoài ý muốn. Việc này giống như bạn đang cố gắng dịch một cuốn sách tiếng nước ngoài sang tiếng Việt vậy; nếu như không cẩn thận có thể làm mất đi những ý hay, tinh túy khiến cuốn sách trở nên nhàm chán, sai lệch. Vì thế chúng ta cần phải quản lý màu cho các thiết bị kỹ thuật số của mính.

Hình 1

Quản lý màu là gì?

Quản lý màu là phương thức khoa học và nghệ thuật điều khiển màu sắc sao cho màu của tất cả thiết bị kỹ thuật số đều thể hiện màu sắc như nhau hoặc gần đúng nhất. Đó đồng nghĩa với việc bạn có thể in được những màu sắc như thiết kế trên màn hình, xem được những bức ảnh với màu sắc giống trên camera/điện thoại, hoặc giữa các máy tính với nhau.

Nhằm thực hiện điều ở trên chúng ta phải can thiệp và điều chỉnh các thiết bị kỹ thuật số để chúng xử dụng chung một ngôn ngữ màu sắc. Ngôn ngữ màu sắc là những thuật toán kỹ thuật số phức tạp, có thể được lựa chọn bởi người dùng tùy theo tiêu chuẩn màu sắc mong muốn. Tuy nhiên việc đồng hóa và áp đặt những ngôn ngữ màu sắc đã chọn lên từng thiết bị đòi hỏi việc xử dụng profile màu. 

Profile màu được tạo ra cho từng thiết bị trong hệ thống bằng cách xử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để cân, đo và điều chỉnh màu sắc. Profile màu mang tính chất riêng biệt, không thể xử dụng chung, thay thế giữa các thiết bị và các tác nhân liên quan. Đối với in ấn kỹ thuật số, 3 thành phần chính ảnh hưởng tới màu sắc là máy in, giấy in, mực in; khi thay đổi một trong các thành phần trên profile màu bắt buộc phải thực hiện lại (trừ trường hợp người dùng nhận thấy sự khác biệt màu sắc là nhỏ và không đáng kể).


Các bài viết về Quản lí màu sắc tham khảo trên Internet.

- In Ấn và Quản lý Màu (P1)
- In Ấn và Quản lý Màu (P2)
- Hiệu chỉnh Máy in.
- Calibrize 2.0 - Cân chỉnh màu sắc màn hình LCD

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin