XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC

XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC

XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC

XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC

XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC
XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

XUỐNG CẤP FIRMWARE CHO DÒNG MÁY EPSON XP ĐỂ RESET IC MỰC

Vấn để thường gặp cho các dòng máy in Epson mới là khi Firmware được tự động cập nhật khi kết nối internet, máy in sẽ không nhận mực. Vì vậy khi bạn xử dụng hệ thống mực in liên tục hoặc hộp mực thay thế, máy sẽ báo lỗi mực liên tục và không thể tiếp tục hoạt động. Nếu bạn để máy in tự động cập nhật FirmWare thông qua máy chủ của Epson, bạn sẽ gặp phải vấn để này.

Giải pháp ở đây là xuống cấp firmware.

Bạn có thể thực hiện điều này vời ứng dụng WIC

Những dòng máy được hỗ trợ để xuống cấp firmware

XP-100, XP-101, XP-102, XP-103, XP-104
XP-200, XP-205, XP-207, XP-211, XP-212, XP-214
XP-300, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315 
XP-400, XP401, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415 
XP-510 
XP-600, XP-601, XP-605, XP-610, XP-615 
XP-700, XP-701, XP-702, XP-710, XP-750 
XP-800, XP-801, XP-802, XP-810, XP-850 

Để thực hiện xuống cấp firmware bạn phải thực hiện những thao tác sau : 

Cho XP-100/101/102/103/104 : 

 • Tắt máy in. 
 • Ấn và giữ nút STOP + COLOUR + ON cùng lúc trong vòng 1 phút sau khi máy in đã tắt. Giữ những nút này cho tới khi đèn mực sáng lên. 
 • Cập nhận, chọn máy in trên danh sách phần cứng, chọn Firmware và bấm Update. Khi đã Update thành công, tất cả đèn của máy in sẽ chớp. 
 • Bấm nút STOP để tắt máy in. 
 • STOP – hình tam giác màu đỏ trong vòng tròn. 
 • COLOR – nút có hình 2 tờ giấy màu xanh. 

Cho XP-200/205/207/211/212/214 : 

 • Tắt máy in. 
 • Ấn và giữ nút STOP + COLOUR + Wi fi + ON cùng lúc trong vòng 1 phút sau khi máy in đã tắt. 
 • Giữ những nút này cho tới khi tất cả đèn trừ đèn nguồn sáng lên. 
 • Cập nhận, chọn máy in trên danh sách phần cứng, chọn Firmware và bấm Update. Khi đã Update thành công, tất cả đèn của máy in sẽ chớp. 
 • Bấm nút STOP để tắt máy in. 
 • STOP – hình tam giác màu đỏ trong vòng tròn. 
 • COLOR – nút có hình 2 tờ giấy màu xanh. 

Cho XP-300/310/312/313/315/400/401/410/412/413/415/510/600/601/605/610/615 : 

 • Tắt máy in. 
 • Ấn và giữ nút STOP + LEFT ARROW + HOME + ON cùng lúc trong vòng 1 phút từ lúc máy in tắt. 
 • LCD của máy in sẽ xuất hiện dòng chữ "FW Update Mode". 
 • Cập nhận, chọn máy in trên danh sách phần cứng, chọn Firmware và bấn Update. 
 • Khi Update hoan tất, kiểm tra và đối chiễu giữa dòng chữ "FINISHED" và thông tin phiên bản được hiển thị trên LCD máy. 
 • Bấm nút OK để tắt máy in. 
 • STOP – hình tam giác màu đỏ trong vòng tròn. 
 • LEFT ARROW – Mũi tên màu trắng ở bên trái của nút OK. 
 • HOME – Nút ở bên trái của LCD. 

Cho XP-700/701/702/710/750/800/801/802/810/850 :

 • Tắt máy in. 
 • Bấm và giữ nút DOWN ARROW + ON cùng lúc trong vòng một phút kể từ lúc máy in tắt. Thả nút khi đèn HOME sáng.
 • LCD của máy in sẽ xuất hiện dòng chữ "Program Update Mode". 
 • Cập nhận, chọn máy in trên danh sách phần cứng, chọn Firmware và bấm Update. 
 • Khi Update hoàn tất (mất khoảng 5 – 10 phút), kiểm tra thông tin phiên bản được hiển thị trên LCD máy.
 •  Bấm vào giữa màn hình cảm ứng để tắt máy in.

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin