VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP

VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP

VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP

VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP

VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP
VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

VÔ HIỆU HÓA THÔNG BÁO LOW LEVEL MỰC IN CANON IP VÀ HP

1. Push "tiếp tục" cho 5 giây cho canon IPXXXX. Đối với giáo MPXXX bạn phải nhập vào chế độ dịch vụ. 

2. Đẩy chuyển đổi điện sau đó tháo dây điện. 

3. Chèn dây nguồn cắm trong khi nhấn "chuyển đổi quyền lực" tại cùng một thời gian. 

4. Push Start / thiết lập lại bước 2 tiếp tục hiển thị thể hiện "0". 

5. Đẩy + thay đổi màn hình hiển thị từ "0" đến "1".

6. Đẩy màu nút 2 lần.

7. Đẩy chuyển đổi điện một lần nữa, máy in sẽ in 1 trang.

8. mở bao gồm.

9. Rút phích cắm dây nguồn.
 
10. Đi ra hộp mực # 40 và # 41.
 
11. Chèn cắm một lần nữa.

12. Đẩy chuyển đổi điện năng.

13. Mở bao gồm (scan bao gồm).

14. Chèn hộp mực # 40 và # 41 một lần nữa.

Enter để chế độ dịch vụ cho canon MPXXX.

Với máy in tắt kết nối với một nguồn điện, nhấn nút Power trong khi bấm và giữ nút Stop / Reset. 

Khi điện được thắp sáng, bấm Stop / Reset nút hai lần trong khi bấm và giữ nút Power. · 

Khi phát hành nút Power và nút Stop / Reset (bất kể thứ tự), máy in sẽ được chuyển vào một chế độ dịch vụ. (Đang chờ lựa chọn trình đơn).

Lưu ý: phương pháp này chưa được kiểm tra, làm với rick của bạn! 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin