Tháo gỡ các phần mềm của EPSON

Tháo gỡ các phần mềm của EPSON

Tháo gỡ các phần mềm của EPSON

Tháo gỡ các phần mềm của EPSON

Tháo gỡ các phần mềm của EPSON
Tháo gỡ các phần mềm của EPSON
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Tháo gỡ các phần mềm của EPSON

Bạn có thể phải tháo gỡ driver của máy in trong các trường hợp sau: 

------Nâng cấp hệ điều hành của máy tính. 
------Cập nhật phiên bản driver mới mà không dùng đến chế độ cập nhật tự động, chế độ này 
------tự đông tháo gỡ phiên bản driver cũ. 
------Gặp vấn đề với driver của máy in. 
Nếu bạn nâng cấp hệ điều hành hoặc cập nhât phiên bản driver mới, hãy chắc chắn rằng bạn tháo gỡ hoàn toàn driver cũ trước khi cài đặt driver mới. 
Nếu không, công tác nâng cấp có thể sẽ không thể thực hiện được. 

---Với Windows Vista

ghichu.gif
Ghi chú:

 

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows Vista, bạn cần mật khẩu Admin để thực hiện điều này.

 

 1. Tắt nguồn máy in và rút dây tín hiệu.
 2. Bấm Start và chọn Control Panel.
 3. Chọn Uninstall a program từ mục Programs, và chọn máy in của bạn từ 1 list.
 4. Bấm Uninstall, rồi bấm Continue trong hộp thoại User Account Control.
 5. Chọn icon cho máy in rồi bấm OK.
 6. Bấm OK lần nữa để tháo gỡ driver máy in.


---Với Windows XP and 2000

ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows XP, bạn phải đăng nhập với Administrator account. 
Để tháo gỡ phần mềm trong Windows 2000, bạn phải đăng nhập với tài khoản có administrative privileges (là một thành viên trong nhóm Administrators). 
 1. Tắt nguồn máy in và rút dây tín hiệu.
 2. Windows XP : Bấm Start, và chọn Control Panel.
 3. Windows 2000 : Bấm Start, chọn Settings, và chọn Control Panel.
 4. Nhấp đôi vào Add or Remove Programs và chọn máy in của bạn từ một list. Bấm Remove.
 5. Chọn icon cho máy in của bạn và bấm OK.
 6. Bấm OK để hoàn tất tháo gỡ driver máy in.


---Với Mac OS X 

ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm, bạn phải đăng nhập với tài khoản admin của máy tính. bạn không thể thực hiện các thao tác tháo gỡ phần mềm nếu đăng nhập bằng một tài khoản bị giới hạn.
 1. Tắt mọi ứng dụng đang hoạt động.
 2. Cho đĩa Epson printer software CD-ROM vào máy Macintosh của bạn.
 3. Nhấp đôi vào biểu tượng Install Navi trong thư mục Epson.
 4. Nhấp Software List và nhấp đôi vào Printer Driver.
 5. Đọc và chọn chấp thuận các điều khoản trong Software license agreement.
 6. Chọn Uninstall trong menu nằm ở bên trái trên và bấm Uninstall.
 7. Hãy theo từng bước hướng dẫn xuất hiện trong các hộp thoại.

ghichu.gifGhi chú cho Mac OS X 10.3 or 10.4: 

Nếu tên của máy in của bạn vẫn còn nằm trong Print Center hoặc Printer Setup Utility, chọn tên đó trong Printer List và bấm Delete.Tháo gỡ User's Guide

---với Windows Vista

ghichu.gif
Ghi chú:

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows Vista, bạn cần mật khẩu Admin để thực hiện điều này.
 1. Tắt nguồn máy in và rút dây tín hiệu ra.
 2. Bấm nút Start và chọn Control Panel.
 3. Nhấp Uninstall a program từ mục Programs.
 4. Chọn Manual của máy in từ danh sách.
 5. Nhấp Uninstall, rồi bấm Continue trong hộp thoại User Account Control.
 6. Bấm OK .


---Với Windows XP and 2000 

ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows XP, bạn phải đăng nhập với Administrator account. 
Để tháo gỡ phần mềm trong Windows 2000, bạn phải đăng nhập với tài khoản có administrative privileges (là một thành viên trong nhóm Administrators). 
 1. Tắt nguồn máy in và rút dây tín hiệu ra.
 2. Windows XP : Bấm Start, và chọn Control Panel.
 3. Windows 2000 : Bấm Start, chọn Settings, và chọn Control Panel.
 4. Nhấp đôi vào biểu tượng Add or Remove Programs.
 5. Chọn Manual của máy in từ danh sách. 
 6. Nhấn Remove
 7. Bấm OK.


---Với Mac OS X


ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm, bạn phải đăng nhập với tài khoản admin của máy tính. bạn không thể thực hiện các thao tác tháo gỡ phần mềm nếu đăng nhập bằng một tài khoản bị giới hạn.
 1. Tắt mội ứng dụng đang hoạt động.
 2. Cho đĩa Epson printer software CD-ROM vào máy Macintosh của bạn.
 3. Nhấp đôi vào biểu tượng Install Navi trong thư mục Epson.
 4. Nhấp Software List và nhấp đôi vào User's Guide.
 5. Bấm Uninstall.
 6. Hãy theo từng bước hướng dẫn xuất hiện trong các hộp thoại.


Tháo gỡ các ứng dụng khác của Epson

Bạn có thể tháo gỡ những phần mềm không cần thiết, theo các hướng dẫn sau.

 ---Với Windows Vista

ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows Vista, bạn cần mật khẩu Admin để thực hiện điều này.
 1. Bấm Start và chọn Control Panel.
 2. Chọn Uninstall a program từ mục Programs.
 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn tháo gỡ từ danh sách các ứng dụng.
 4. Chọn Uninstall, và chọn Continue trong hộp thoại User Account Control.
 5. Khi thông báo confirmation message xuất hiện, chọn Yes .
 6. Thực hiện theo các bước hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.


---Với Windows XP và 2000 

ghichu.gifGhi chú:

Để tháo gỡ phần mềm trong Windows XP, bạn phải đăng nhập với Administrator account. Để tháo gỡ phần mềm trong Windows 2000, bạn phải đăng nhập với tài khoản có administrative privileges (là một thành viên trong nhóm Administrators). 
 1. Windows XP :bấm Start, và chọn Control Panel.
 2. Windows 2000 :Bấm Start, chọn Settings, rồi chọn Control Panel.
 3. Nhấp đôi vào biểu tượng Add or Remove Programs.
 4. Chọn phần mềm mà bạn muốn tháo gỡ từ danh sách phần mềm.
 5. Bấm Remove
 6. Khi thông báo confirmation message xuất hiện, bấm Yes
 7. Thực hiện theo các bước hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.


---Với Mac OS X 

Ghi chú:

Để tháo gỡ phần mềm, bạn phải đăng nhập với tài khoản admin của máy tính. bạn không thể thực hiện các thao tác tháo gỡ phần mềm nếu đăng nhập bằng một tài khoản bị giới hạn. Tùy thuộc vào ứng dụng, chương trình Installer có thể được tách riêng với Uninstaller 
 1. Tắt mội ứng dụng đang hoạt động.
 2. Cho đĩa Epson printer software CD-ROM vào máy Macintosh của bạn.
 3. Nhấp đôi vào biểu tượng Install Navi trong thư mục Epson.
 4. Nhấp Software List và nhấp đôi vào biểu tượng của ứng dụng bạn muốn tháo gỡ.
 5. Đọc và chấp thuận các điều khoản trong software license agreement.
 6. Nhấp Uninstall từ menu ở bên trái trên, và bấm Uninstall.
 7. Thực hiện theo các hướng dẫn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin