LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY

LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY

LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY

LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY

LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY
LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

LỰA CHỌN ĐÚNG LOẠI GIẤY

Đối với loại giấy này Hãy chon setting
-Plain paper*, sheets
-Epson Premium Ink Jet Plain Paper*
-Epson Bright White Ink Jet Paper*
-plain papers
-Epson Ultra Glossy Photo Paper* -Epson Ultra Glossy
-Epson Premium Glossy Photo Paper* -Epson Premium Glossy
-Epson Premium Semigloss Photo Paper* -Epson Premium Semigloss
-Epson Glossy Photo Paper* -Epson Glossy
-Epson Matte Paper – Heavyweight*
-Epson Double-Sided Matte Paper*
-Epson Matte
-Epson Photo Quality Ink Jet Paper*
-Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets*
-Epson Photo Quality Ink Jet
-Epson Photo Paper* -Epson Photo
-Epson Photo Stickers* -Epson Photo Stickers
-Envelopes -Envelope


* Những loại giấy này tương thích với Exif Print và PRINT Image Matching. Để biết thêm chi tiết, hãy xem những tài liệu được đính kèm với Exif Print hoặc PRINT Image Matching. 

ghichu.gif Ghi chú:

-Tùy thuộc vào vùng, miền sẽ có các tài liệu đặt biệt này. Vì thế để có được thông tin đầy đủ và cập nhật thường xuyên, hãy liên lạc với Epson hỗ trợ kỹ thuật:
  form.gifXem trang Web hỗ trợ kỹ thuật

 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin