LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN

LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN

LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN

LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN

LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN
LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

LỖI “Operation could not be compeled. The print spooler service is not running”. KHI CÀI ĐẶT MÁY IN

Bấm Start --> chọn Settings --> chọn ControlPanel 

1. Chọn dịch vụ Printer Spooler --> chọn Automatic


 

2. Khởi động lại máy tính và kiểm tra lại. 

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin