LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NGẦM ĐỊNH CỦA PRINTER SPOOL DIRECTORY

Khi in ấn trên mạng các thông tin in ấn để trên ổ cứng máy tính trực tiếp với máy in , nhiều khi khoảng trống trên ổ cứng sẽ không đủ vì vậy nên thay đổi.

  • Printer Spool Directory  thông thường nằm ở vị trí %SystemRoot%system32spoolPRINTERS. 
  • Bấm nút Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK.

Bạn tìm theo đường dẫn sau : 
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Print / Printers Tạo một chuỗi kiểu REG_SZ có tên là DefaultSpoolDirectory và số liệu của nó.
Ví dụ như : "D:SPOOLER" - bạn phải tạo folder có tên là SPOOLER trên ổ cứng 

Khởi động lại máy tính.

Chúc bạn thành công!    

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin