KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC

KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC

KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC

KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC

KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC
KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

KIỂM TRA LƯỢNG MỰC CÒN TRONG HỘP MỰC

Epson không thể đảm bảo chất lượng của mực in không chính hãng. Nếu hộp mực in không chính hãng được sử dụng, tình trạng hộp mực cũng như lượng mực sẽ không được thể hiện trên máy tính.

1.  Với Windows

Ghi chú : 

 • Epson không thể đảm bảo chất lượng của mực in không chính hãng. Nếu hộp mực in không chính hãng được sử dụng, tình trạng hộp mực cũng như lượng mực sẽ không được thể hiện trên máy tính. Khi hộp mực sắp hết mực, hộp thoại Low Ink Reminder sẽ tự động xuất hiện. Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng hộp mực trong hộp thoại này. Nếu như bạn không muốn hộp thoại này tự động xuất hiện, hãy truy cập vào driver của máy in và chọn thanh Maintenance, Speed & Progress, và chọn mục Monitoring Preferences. Trong hộp thoại Monitoring Preferences , bỏ đánh dấu Enable Low Ink Reminder.

Để kiểm tra tình trang mực in, làm theo các bước sau đây : 

 • Click đôi vào biểu tượng máy in trên thanh Task-bar. Để tạo biểu tượng máy in trên thanh Task-bar, xem phần hướng dẫn chi tiết sau : 
 • From the shortcut icon on the taskbar 
 • Hãy truy cập vào driver của máy in, thanh Maintenance, và bấm nút EPSON Status Monitor 3. Sẽ xuất hiện 1 hộp thoại thể hiện tình trạng mực in và hộp mực bằng hình ảnh.

Ghi chú : 

 • Nếu như bất kỳ hộp mực nào bị hỏng, không tương thích với loại máy in, hoặc lắp đặt không đúng cách, EPSON Status Monitor 3 sẽ không hiển thị chính xác tình trạng của hộp mực cũng như lượng mực còn lại. Hãy chắc chắn rằng các hộp mực bị cảnh báo bởi EPSON Status Monitor 3 được thay thế hoặc lắp đặt lại.

Thanh báo hiệu sẽ tự động xuất hiện khi bạn ra lệnh in. Bạn có thể kiểm tra tình trang hộp mực bằng hộp thoại này. Bấm nút Check Ink Levels để xuất hiện hộp thoại giống như ở dưới đây.


2. Với Mac OS X

Ghi chú cho Mac OS X 10.5 :

 • Khi hộp mực xắp hết mực, hộp thoại Low Ink Reminder window sẽ tự động xuất hiện. Bạn có thể kiểm tra tình trang hộp mực và lượng mực còn lại từ hộp thoại này. Nếu bạn không muốn hộp thoại này tự động xuất hiện, hãy chọn menu Preferences từ menu Application khi hộp thoại Low Ink Reminder đang được hiển thị, và hãy bỏ đánh dấu Enable Low Ink Reminder.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hộp mực bằng EPSON StatusMonitor. hãy theo những hướng dẫn sau : 

 • Truy cập hộp thoại Epson Printer Utility3
 • Truy cập driver máy in với Mac OS X 
 •  Bấm nút EPSON StatusMonitor. Hộp thoại EPSON StatusMonitor sẽ xuất hiện. 

Ghi chú

 • Tình trạng của hộp mực sẽ được thể hiện bằng hình ảnh khi hộp thoại EPSON Status Monitor được mở. Để cập nhật tình trạng hiện tại của hộp mực, bấm Update. Epson không thể đảm bảo chất lượng của mực in không chính hãng. Nếu hộp mực in không chính hãng được sử dụng, tình trạng hộp mực cũng như lượng mực sẽ không được thể hiện trên máy tính. Nếu như bất kỳ hộp mực nào bị hỏng, không tương thích với loại máy in, hoặc lắp đặt không đúng cách, EPSON Status Monitor 3 sẽ không hiển thị chính xác tình trạng của hộp mực cũng như lượng mực còn lại. Hãy chắc chắn rằng các hộp mực bị cảnh báo bởi EPSON Status Monitor được thay thế hoặc lắp đặt lại.

Ghi chú cho Mac OS X 10.5

 • Hộp thoại Printer Monitor sẽ tự động xuất hiện khi bạn ra lệnh in. Bạn có thể kiểm tra tình trạng hộp mực từ hộp thoại này.

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin