IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN
IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

Bạn thiết lập trang in trên máy của mình đàng hoàng và tiến hành in (ngay cả khi máy tính của bạn không có máy in!). Khi in, bạn chọn Print to file trong máy in ảo. “Máy in” sẽ hỏi tên File là gì, bạn đặt tên file (không cần gõ phần mở rộng). Kết quả là bạn có file là tên bạn đặt với phần mở rộng là .PRN. Bạn chép file này ra mang đi in. 

Cách in như sau:

In-van-ban-tren-may-khong-co-word-phan-mem-in-an

 • Vào dấu nhắc DOS tạm của máy bạn mượn bằng cách bấm nút Start chọn mục Run và gõ lệnh COMMAND (Windows 98) hoặc lệnh CMD (Windows NT/ 2000/ XP).

IN VĂN BẢN TRÊN MÁY KHÔNG CÓ WORLD/PHẦN MỀM IN ẤN

Sau đó gõ lệnh sau : copy file của bạn /b >PRN và thế là máy in sẽ in “ngon lành” cái mà bạn cần. 

Ví dụ : bạn có file VANBAN.PRN trên đĩa mềm A : thì lệnh như sau : COPY A:VANBAN.PRN /B >PRN

Chúc bạn thành công! 

Bạn thiết lập trang in trên máy của mình đàng hoàng và tiến hành in (ngay cả khi máy tính của bạn không có máy in!). Khi in, bạn chọn Print to file trong máy in ảo. “Máy in” sẽ hỏi tên File là gì, bạn đặt tên file (không cần gõ phần mở rộng). Kết quả là bạn có file là tên bạn đặt với phần mở rộng là .PRN. Bạn chép file này ra mang đi in. 

Cách in như sau: 

 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin.gif
 
 • Vào dấu nhắc DOS tạm của máy bạn mượn bằng cách bấm nút Start chọn mục Run và gõ lệnh COMMAND (Windows 98) hoặc lệnh CMD (Windows NT/ 2000/ XP).
 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin1.gif
 
 • Sau đó gõ lệnh sau : copy file của bạn /b >PRN và thế là máy in sẽ in “ngon lành” cái mà bạn cần. 
  Ví dụ : bạn có file VANBAN.PRN trên đĩa mềm A : thì lệnh như sau : COPY A:VANBAN.PRN /B >PRN

Chúc bạn thành công! 
Bạn thiết lập trang in trên máy của mình đàng hoàng và tiến hành in (ngay cả khi máy tính của bạn không có máy in!). Khi in, bạn chọn Print to file trong máy in ảo. “Máy in” sẽ hỏi tên File là gì, bạn đặt tên file (không cần gõ phần mở rộng). Kết quả là bạn có file là tên bạn đặt với phần mở rộng là .PRN. Bạn chép file này ra mang đi in. 

Cách in như sau: 

 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin.gif
 
 • Vào dấu nhắc DOS tạm của máy bạn mượn bằng cách bấm nút Start chọn mục Run và gõ lệnh COMMAND (Windows 98) hoặc lệnh CMD (Windows NT/ 2000/ XP).
 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin1.gif
 
 • Sau đó gõ lệnh sau : copy file của bạn /b >PRN và thế là máy in sẽ in “ngon lành” cái mà bạn cần. 
  Ví dụ : bạn có file VANBAN.PRN trên đĩa mềm A : thì lệnh như sau : COPY A:VANBAN.PRN /B >PRN

Chúc bạn thành công! Chúc bạn thành công! 
Bạn thiết lập trang in trên máy của mình đàng hoàng và tiến hành in (ngay cả khi máy tính của bạn không có máy in!). Khi in, bạn chọn Print to file trong máy in ảo. “Máy in” sẽ hỏi tên File là gì, bạn đặt tên file (không cần gõ phần mở rộng). Kết quả là bạn có file là tên bạn đặt với phần mở rộng là .PRN. Bạn chép file này ra mang đi in. 

Cách in như sau: 

 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin.gif
 
 • Vào dấu nhắc DOS tạm của máy bạn mượn bằng cách bấm nút Start chọn mục Run và gõ lệnh COMMAND (Windows 98) hoặc lệnh CMD (Windows NT/ 2000/ XP).
 
in-van-ban bang cmd-cisbaotin1.gif
 
 • Sau đó gõ lệnh sau : copy file của bạn /b >PRN và thế là máy in sẽ in “ngon lành” cái mà bạn cần. 
  Ví dụ : bạn có file VANBAN.PRN trên đĩa mềm A : thì lệnh như sau : COPY A:VANBAN.PRN /B >PRN

Chúc bạn thành công! 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin