IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )

IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )

IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )

IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )

IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )
IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

IN VĂN BẢN ( IN 2 MẶT )

Cách in như sau: 
Ctrl + P : ra lệnh cho in.

Cách in văn bản 2 mặt nhanh chóng

 • Number of copies : là số lượng bản in (hay bản sao).
 • Để in văn bản 2 mặt thì bạn phải chọn: 
  • Odd pages : toàn bộ trang lẻ sẽ được in. 
  • Even pages : toàn bộ trang chẵn sẽ được in. 
   (khi in hết toàn bộ số trang lẻ (hay chẵn) bạn lật ngược giấy lại để in tiếp số trang chẵn (hay lẻ))
 •  Khi đã chọn số lượng bản in và in trang chẵn (hay lẻ) xong bạn hãy Click vào Properties để chọn khổ giấy cần in tùy theo yêu cầu. --> Ok hoàn tất.

Cách in văn bản 2 mặt nhanh chóng

Cách in văn bản 2 mặt nhanh chóng

 

- Thật đơn giản. 

Chúc các bạn thành công! 

 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin