IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG
IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

+ Đối với văn bản chỉ có chữ khi in chọn chế độ Text (hình 1).

IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

Hình 1 

+ Đối với văn bản có hình và chữ thì chọn Text & Image (hình 2). 
 
IN VĂN BẢN ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG
 
Hình 2 

+ Máy in gắn hệ thống mực Pigment khi in văn bản ra vẫn bị lem chân không đẹp, để khắc phục bạn chỉnh chế độ in như sau : 
  • Chọn giấy Epson Glossy hoặc Epson Photo (giấy ảnh). 
  • Chọn chế độ in Draft hoặc Text (hình 3 & 4). 

Hình 3                                                        Hình 4 
 

Chúc các bạn thành công! 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin