IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD
IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

- Phải thiết kế hình để in lên đĩa CD/DVD trước. 
- Mở phần mềm Print CD (hình 1).

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

Hình 1 


+ Chọn Picture hoặc Open để đưa hình vào phần mềm. 
Diamater để điều chỉnh đường kính của vòng ngoài và vòng trong CD theo ý mình (hình 2). 

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

Hình 2 


+ Chọn Print --> Manual Print --> Properties, chỉnh chế độ in như (hình 3). 

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

Hình 3
 

+ Bạn muốn tăng giảm màu theo ý muốn chọn Advanced --> Color controls --> Settings --> Slide bar (có thể tăng giảm 3 màu Cyan - Magenta - Yellow ) theo ý mình (hình 4).

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

Hình 4
 

- Khởi động máy in ( đén nguồn sáng màu xanh), đối với R230, R210, R200 thì gỡ khay in CD ra còn các loại máy in mới hiện nay như R280, R270, R290, P50, T50, T60 thì bạn đưa khay đỡ giấy vào vị trí in CD, sau đó mới bỏ CD vào khay in CD và đưa vào khe in cho 2 mũi tên màu trắng đối xứng nhau và ra lệnh in. 

Chúc các bạn thành công!

IN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVDIN TRỰC TIẾP TRÊN CD/DVD

 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin