HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT TEAMVIEW CÁC VERSION

I. Link download

STT LINK DOWNLOAD GHI CHÚ
1 Teamviewer version 11  
2 Teamviewer version 10  
3 Teamviewer version 9 Khuyên dùng
4 Teamviewer version 8 Khuyên dùng
5 Teamviewer version 7  

II. Hướng dẫn cài đặt (version 9)
Sau khi bạn download phần mềm về máy bạn là theo hướng dẫn như sau:
Chạy phần mềm với quyền Admin:

 

2.Sau đó bạn chon OK ở cửa sổ User Account Control tiếp tục chọn như hình bên dưới:

Sau khi chọn như hình trên bạn chọn Accept-finish

3.Sau khi được 100%  bạn chọn Close như hình sau:


4. Bạn gửi ID và Pass cho phòng kỹ thuật để được trợ giúp từ xa khi máy in gặp sự cố:

Chúc bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin