Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw

Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw

Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw

Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw

Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw
Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Hướng dẫn in với ICC Profile riêng bằng CorelDraw

Download Profile L800.PigUV.GlossyPhoto@.icm

Sau đó giải nén --> click chuột phải chọn Install Profile như hình dưới.

Thiết lập thông số quản lý màu trong Corel như hình 1.1 --> vào Tools/ Color Management.

Hình 1.1

Click vào biểu tượng 3 vòng tròn màu xuất hiện hộp thoại như hình 1.2.

Chọn lần lượt Advanced settings 

Renderning Intent: Relative Colormetric
Color Engine: Microsoft ICM 2.0 CMM

Hình 1.2

Trong phần máy in sổ xuống chọn Profile : L800.PigUV.GlossyPhoto@.icm như hình 1.3

Hình 1.3

Sau đó khởi động lại Corel, mở file cần in --> Print (Ctrl+P) vào phần Properties/Advanced thiết lập thông số in như hình 1.4

Hình 1.4

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin