Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop
Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Open file cần in, chọn Use the embedded profile (instead of the working space) là ok. 

Bước 1: Cài đặt Profile 

- Download profile: Couche_BestPhoto.icc 

- Sau đó giải nén --> click chuột phải chọn Install Profile như hình 1.

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hình 1

Bước 2: Cân chỉnh màn hình với Calibrize 2.0 

Bước 3: Mở Photoshop

- Thiết lập không gian màu: Edit và Color settings (shift + Ctrl + k) tương tự như hình 3.1 

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hình 3.1

Open file cần in, chọn Use the embedded profile (instead of the working space) là ok. (Hình 3.2)

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hình 3.2

Bước 4: Chọn lện Print (Ctrl + P): set lần lượt như hình 4.1 

_ Color Handing : Photoshop Manages Colors 

_ Printer Profile : Couche_BestPhoto.icc 

_ Rendering Intent : Relative Colorimetric 

_ Phía dưới bỏ chọn : Black Point Compensation

Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop

Hình 4.1

- Tiếp tục vào Print Settings chọn thông số in như hình 4.2 --> Ok --> Print.
 
Hướng dẫn in ảnh đúng màu trên giầy Couche bằng Photoshop
Hình 4.2
Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin