HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl
HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEl
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

Cài đặt trang in 

Cài đặt trang in bao gồm thay đổi kích thước trang, định dạng trang và chất lượng trang in 

Thay đổi tùy chọn thiết lập trang

- Từ menu File, chọn Page Setup
- Hộp thoại Page Setup xuất hiện, chọn tab Page 

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

Thiết lập định hướng trang in 

Trong phần Orientation, kích vào các nút chọn Portrait (quay giấy dọc) hoặc Landscape (quay giấy ngang) 

Thiết lập kích thước trang in 

- Trong phần Scaling, chọn Adjust to: nhập tỷ lệ phần trăm (bạn có thể kích nút lên hoặc nút xuống để tăng hoặc giảm kích thước) 

- Chọn Fit to: thiết lập độ rộng và chiều cao cho trang 

Thiết lập những lựa chọn khác cho trang in 

Paper size 

Trong mục Paper size : lựa chọn khổ giấy từ danh sách xổ xuống

 Print quality 

Trong mục Print quality : chọn chất lượng in từ danh sách xổ xuống (dpi càng cao– chất lượng càng tốt) 

Page numbering 

Để bắt đầu đánh số trang, chọn mục First page number : nhập số trang bạn muốn 

Căn lề trang in 

Căn lề trang in trong Microsoft Excel bao gồm căn chỉnh lề trên, lề dưới, lề trái, phải của trang. Bạn cũng có thể căn chỉnh để dữ liệu đặt ở giữa trang. 

Để thay đổi lề trang

- Hộp thoại Page Setup xuất hiện, chọn tab Margins 

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

- Kích lần lượt Top, Bottom, Left, Right và thay đổi các thiết lập 

- Kích vào Header để thay đổi lề đầu trang và Footer để thay đổi lề chân trang 

- Kích OK. Chú ý: Tại phần Center on page, bạn có thể chọn Horizontally (theo chiều ngang) hoặc Vertically (theo chiều dọc) để có được vị trí đặt dữ liệu tốt nhất 

Thiết lập Header/Footer 

Thiết lập đầu trang (Header) và chân trang (Footer) rất quan trọng, nó tác động đến cách nhìn tổng quát của một trang in. 

Thay đổi tiêu đề trang và chân trang 

- Chọn tab Header/Footer từ hộp thoại Page Setup 

- Kích vào mũi tên xổ xuống của phần Header : các kiểu header đã có sẵn trong danh sách. Lựa chọn kiểu đặt header bạn muốn 

- Kích nút Custom Header hoặc Custom Footer để hiển thị hộp thoại Header (hoặc Footer) 

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

- Trong phần Left section : Nhập dữ liệu để xuất hiện ở lề trái của header hay footer 

- Trong phần Center section : Nhập dữ liệu để xuất hiện ở giữa của header hoặc footer 

- Trong phần Right section : Nhập dữ liệu để xuất hiện ở lề phải của header hoặc footer 

- Bạn cũng có thể lựa chọn các tùy chọn sau: 

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

Format font 
 

 • Kích vào nút format font (biểu tượng A) sau khi đánh dấu đoạn cần thay đổi fontcỡ và kiểu chữ

Page number 

 • Chèn số vào mỗi trang

Number of pages 

 • Sử dụng tính năng đánh số trang để tạo chuỗi các trang từ trang 1 đến 15

Date 

 • Đưa vào ngày hiện tại

Time 

 • Đưa vào giờ hiện tại

File path 

 • Chèn thêm tên đường dẫn (vị trí file)

 File name 

 • Thêm tên vào file workbook

Tab name

 • Thêm tên vào tab worksheet

Insert picture 

 • Chọn vì trí để chèn ảnh

Format picture 

 • Định dạng chèn ảnh

- Kích OK sau khi kết thúc

- Tiêu đề trang (chân trang) mới sẽ được hiển thị trong hộp thoại 

Page Setup 

- Kích OK để đóng hộp thoại Page Setup 

Excel Printing – Thiết lập bảng tính 

Trong việc in ấn Excel, thiết lập trang tính rất quan trọng. Nó sẽ kiểm soát trang nào được in và nơi để in. Bởi vậy phải chắc chắn bạn thực hiện những bước sau thật cẩn thận 

Thay đổi các tùy chọn trang tính 

- Từ menu File, chọn Page Setup.

- Hộp thoại Page Setup hiển thị, chọn tab Sheet

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

- Thay đổi các tính năng sau: 

Print area 

 

 • Nhập bảng tính muốn in, hoặc kích vào biểu tượng bên phải hộp và kéo worksheet xuống để in 

 Rows to repeat at top 

 • Kích vào biểu tượng bên phải hộp và kéo dòng bạn muốn để lặp lại phía trên cùng của trang. Với cách này thì dòng đó sẽ xuất hiện ở mọi trang tính. 

Columns to repeat at left 

 • Kích vào biểu tượng phía bên phải hộp và kéo cột bạn muốn lặp lại phía bên trái của trang. Với cách này, khi in thì cột bên trái xuất hiện ở mọi trang tính 

 Elements that will print 

 • Tích vào các hộp trong mục Print nếu muốn. Ví dụ Gridlines, Black and White (đen trắng), Draft Quality (in thử), Row and Column Headings (đề mục hàng và cột) 

 Page order 

 • Trong mục Page order, lựa chọn Down, then over hoặc Over, then down. Bạn sẽ thấy được hiệu ứng này khi dữ liệu trong trang tính không đủ trong một trang in 

- Một số đặc tính ở mục Print (khi tích vào những lựa chọn này):
Gridlines 

 • Sẽ in cả phần lưới của bảng tính Excel 

Black and white

 • In dữ liệu theo màu đen và trắng 

Draft quality 

 • In với chất lượng thử, không phải chất lượng in thông thường 

Row and column headings 

 • Bảng tính được in bao gồm tiêu đề hàng và cột 

- Phía bên phải hộp thoại, có 3 nút
Options 

 • Xem lại việc cài đặt máy in 

 Print Preview 

 • Xem lại trang tính trước khi in 

Print 

 • In trang tính. 

Thay đổi cài đặt in trong Excel 

- Từ menu File, chọn Print
- Hộp thoại Print hiển thị, thực hiện những thay đổi cần thiết sau:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG EXCEL

- Ở phần Printer, mục Name: lựa chọn máy in bạn muốn dùng 
- Trong phần Page range, lựa chọn All nếu bạn muốn in tất cả các trang trong một vùng, hoặc nhập trang bắt đầu in vào From và kết thúc vào To 
- Trong phần Print what, lựa chọn phần muốn in. Ví dụ, Phần được chọn, phần trang tính, hay toàn bộ sổ làm việc 
- Trong mục Number of copies: chỉ định số bản được in ra 
- Kích vào nút Properties để hiển thị hộp thoại Properties 
- Thay đổi các lựa chọn. Lựa chọn này sẽ làm thay đổi kết quả trên máy in 
- Kích OK để đóng hộp thoại 
- Kích tiếp OK để bắt đầu in worksheet 

Chú ý: Trước khi kích nút OK, phải chắc chắn là bạn đã đặt giấy vào khay của máy in 

Chúc bạn thành công! 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin