HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430
HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

1. Kết nối máy in với máy tính 

2. Bỏ đĩa CD vào máy tính 

Windows : Nếu bạn thấy cửa sổ AutoPlay, chọn Run Setup.exe. Nếu bạn thấy màn hình User Account Control, click Yes hoặc Continue.

Mac OS® X : nhấp đúp vào biểu tượng Epson bieu tuong epson.PNG

3. Click Install ( Windows ) hoặc Continue ( Mac OS X ) và thực hiện các bước trên màn hình..

Click chọn Epson Driver and Utilities và sau đó nhấn Install ( hình 1 ).

Click chọn Wireless connection, sau đó nhấn Next ( hình 2 ).

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

4. Chọn Set up printer for the first time, sau đó nhấn Next để tiếp tục ( hình 3 ).

5. Chọn Using printer button, sau đó nhấn Next để tiếp tục ( hình 4 ).

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

6. Reset lại router Wifi trên máy in 3 giây rồi nhấn Next để tiếp tục cài đặt ( hình 5 ).

7. Sau 1 phút bạn kiểm tra trạng thái đèn wifi trên máy in. ( hình 6 )

Đèn wifi sáng chọn dòng thứ 1.

Đèn wifi khống sáng chọn dòng thứ 2.

Nhấn Next để tiếp tục.

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 1430

8. Khi thấy màn hình Check for Update Chọn No rồi nhấn Next/Next.

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 14

9. Khi màn hình Firewakk Warning xuất hiện, bạn chọn Next ( hình 9 )

10. Chọn Finish hoàn thành cài đặt. ( hình 10 )

11. Nếu in test kiểm tra kết nối thì nhấn Print Test Page ( hình 10 ).

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI MÁY IN EPSON ARTISAN 14

Cài đặt thành công nhấn Exit để thoát ra

Chúc các ban thành công !

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin