DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR

DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR

DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR

DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR

DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR
DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

DIRVER MÁY IN VÀ STATUS MNITOR

------------Truy cập vào driver của máy in với Windows 
------------Truy cập vào driver của máy in với Mac OS X 

-----Driver của máy in cho phép bạn chọn nhiều chế độ in ấn để đạt được kết quả tốt nhất. Chương trình 
-----Status Monitor và các tiện ích máy in khác giúp bạn kiểm tra máy in định kỳ và bảo đảm chất lượng tốt nhất.
ghichu.gifGhi chú cho người dùng Windows:
 

Driver máy in của bạn tự động tìm và cài đặt phiên bản mới nhất từ trang web của Epson. Bấm nút Driver Update từ cửa sổ Maintenance trong driver máy in của bạn, và theo các bước hướng dẫn xuất hiện trên màn hình. Nếu như nút bấm này không xuất hiện trên cửa sổ Maintenance, chọn All Programs hoặc Programs trong start menu của Windows và kiểm tra trong thư mục Epson. 
Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ của driver, chọn một ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng trong chế độ Language từ cửa sổ Maintenance trong driver máy in của bạn. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, chế độ này có thể không sử dụng được. 


Truy cập vào driver máy in với Windows 

Bạn có thể truy cập váo driver của máy in với đa số các chương trình của Windows, 
Windows Start menu, hoặc thanh taskbar. 


----------Để áp dụng các điều chỉnh in lên những chương trình mà bạn chọn, truy cập vào driver của máy in từ chương trình đó. 
----------Để áp dụng các điều chỉnh in lên tất cả chương trình, truy cập vào driver của máy in từ Start menu hoặc thanh taskbar.
----------Xem phân này để truy cập vào driver của máy in

 ghichu.gifGhi chú:

Screen shots của driver máy in trong phần User’s Guide này được chụp từ Windows Vista.


---Từ các chương trình của Windows 

----1. Bấm Print hoặc Print Setup trên menu file. 
----2. Trong một cửa sổ được mở, bấm Printer, Setup, Options, Preferences, hoặc Properties. 
-----(Tùy thuộc vào chương trình của bạn, bạn có thể phải bấm 1 trong các nút hoặc tổ hợp các nút trên.) 

---Từ Start menu 

-----Windows Vista:
-----Bấm nút start, chọn Control Panel, và chọn Printer từ mục Hardware and Sound. Rồi chọn máy in và chọn 
-----Select printing preferences. 
-----Windows XP: 
-----Bấm Start, Control Panel, Printers and Other Hardware, rồi chọn Printers and Faxes. Chọn máy in của bạn và chọn 
-----Printing Preferences trên menu File. 
-----Windows 2000: 
-----Bấm Start, chọn Settings, rồi chọn Printers. Chọn máy in, rồi chọn Printing Preferences trên menu File. 

---Từ biểu tượng shortcut trên thanh taskbar 

-----Nhấp phải vào biểu tượng máy in ở trên thanh taskbar, rồi chọn Printer Settings. 
-----Để tạo một biểu tượng shortcut của máy in lên thanh taskbar, đầu tiên hãy vào driver của máy in bằng Start menu. tiếp theo, 
-----chọn thanh Maintenance, nút Speed & Progress rồi bấm nút Monitoring Preferences. Trong cửa sổ Monitoring 
-----Preferences, chọn đánh dấu vào check box Select Shortcut Icon. 

---Tìm hiểu thêm thông tin qua hỗ trợ trực tuyến 

-----Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin của các chức năng trong driver của máy in bằng cách truy cập hỗ trợ 
-----trực tuyền từ chương trình của bạn hoặc từ Windows Start menu. 


-----Truy cập vào driver máy in từ Windows 
-----Trong cửa sổ driver của máy in, hãy thử một trong những cách sau đây. 
-----Nhấp chuột phải vào một nút, hay biểu tượng, rồi bấm Help. 
-----Nhấp nútcham hoi.gifở phía phải trên của cửa sổ, rồi chọn nút, biểu tượng hay chức năng cần tìm hiểu (for Windows XP and 2000 
-----only).

Truy cập vào driver của máy in từ Mac OS X 

----Bảng dưới đây hướng dẫn cụ thể cách thức truy cập vào các hộp thoại driver của máy in.
 

Hộp thoại Cách mở
Page Setup                                                                                                                                                               Bấm Page Setup trên menu File của chương trình mà bạn đang mở.
ghichu.gifGhi chú cho OS X 10.5:
Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, Page Setup có thể sẽ không xuất hiện trong menu file.
Print Chọn Print trên menu File của chương trình của bạn.
EPSON Printer Utility3 Bạn có thể mở phần mềm này theo 3 cách sau: 
Nhấp đôi vào biểu tượng EPSON Printer Utility3 trong thư mục Applications trong Macintosh HD. 
Chọn máy in từ danh sách máy in, rồi bấm OK. 
Bấm Print từ menu File của chương trình của bạn, chọn Print Settings trong cửa sổ Print, rồi chọn biểu tượngcongcu.gifUtility. Biểu tượng Utility sẽ không hiển thị nếu máy in được chia sẻ trên network.
Cho Mac OS X 10.3 and 10.4 only
Mở thư mục Applications từ ổ cứng của bạn, rồi mở thư mục Utilities rồi nhấp đôi vào biểu tượng Print Center hoặc Printer Setup Utility. 
Chọn máy in từ một danh sách, rồi bấm nút Configure hoặc Utility.


---Thu thập thông tin thông qua hỗ trợ trực tuyến 

----Nhấn vào nút trợ giúp trogiup.giftrong hộp thoại Print. 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin