CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC

CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC

CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC

CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC

CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC
CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

CÁCH THÊM TÙY CHỌN IN KHI KÍCH PHẢI CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG THƯ MỤC

Các bước thực hiện: 

1. Vào Start, click vào Programs Accessories, chọn tiếp Notepad
2. Dán vào đoạn này, trong Notepad như sau ;

@echo off dir %1 /-p /o:gn > "%temp%Listing" start /w notepad /p "%temp%Listing" del "%temp%Listing" exit 

3.Trong hộp thoại Save as, đánh tên"%windir%Printdir.bat" (không có dấu ngoặc kép đấy nhé) để lưu và phải chọn vào all files. ấn tiếp Save. 
4.Click Start Settings để vào Control panel 

 • Chọn vào Folder Options. Click tiếp vào tab Files types.
 • Kế click vào File Folder -> Click tab Advanced và click New.
 • Trong hộp Action, đánh "Print Directory Listing" (không có dầu ngoặc kép)
 • Và trong mục Application dưới, đánh vào 2 chữ "Printdir.bat" (cũng không dấu ngoặc kép)
 • Click OK ở các hộp thoại để đóng lại hết hộp thoại 

5.Vào Start --> Run ( hoặc Windows+R), đánh lệnh regedit để mở XP Registry:  

 • Tìm đến HKEY CLASSES ROOTDirectoryshell 
 • Click nút phải vào Default bên phải và chọn Modify thay đổi giá trị data. 
 • Trong hộp data, đánh "None "(không có dầu ngoặc kép). 
 • Click vào OK và đóng regisdry lại. 

6. Gìờ khi trở ra lại Window Explorer, khi click chuột phải vào bất kỳ thư mục nào, bạn sẽ thấy menu ngữ cảnh đã bổ sung một dòng mới " Print Directory Listing". 

 • Đấy là dòng bạn dùng để in bất cứ những gì nằm bên trong thư mục bạn đã chọn in ra.
 • Do dòng này không có bất cứ tuỳ chọn nào cho phép bạn chọn lựa máy in.
 • Bạn phải chọn sẳn trước sẽ in bằng máy in nào, khổ giấy nào chọn là mặc nhiên. - 
 • Hể khi bạn click vào đấy (Print Directory Listing) là in ra ngay danh sách những gì trong thư mục lập tức mà bạn không chờ đợi gì cả. 

Lưu ý: Nếu lúc in ra giấy lại hoàn toàn không đúng những gì mong muốn: Ví dụ chỉ có vài dòng mà không phải danh sách thư mục và file có bên trong. Bạn cần coi lại từng bước coi đã sai điểm nào để chỉnh lại, chứ làm thật đúng các bước theo chỉ dẩn là thành công thôi. Hoặc có thể tham khảo lại từ trang của Microsoft 

 Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin