CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN

CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN

CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN

CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN

CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN
CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

CÁCH IN MỘT TRANG WEB VỪA KHỔ GIẤY CỦA BẠN

Truy xuất ứng dung EPSON Web-To-Page. EPSON Web-To-Page cho phép bạn làm trang web vừa với khổ giấy của bạn khi in. Bạn cũng có thể xem mẫu trước khi in.

Truy xuất ứng dung EPSON Web-To-Page. 

EPSON Web-To-Page cho phép bạn làm trang web vừa với khổ giấy của bạn khi in. Bạn cũng có thể xem mẫu trước khi in.

Ghi chú : 

Phần mềm này không tương thích cho Windows Vista, XP x64 và Mac OS X.

Ghi chú cho Windows Internet Explorer 7 users : 

In trang web là một ứng dụng cơ bản trong Windows Internet Explorer 7.

Khởi động EPSON Web - To - Page :

Sau khi bạn đã cài đặt EPSON Web-To-Page, thanh công cụ sẽ xuất hiện trên Microsoft Internet Explorer Toolbar. Trong trường hợp nó không xuất hiện, chọn Toolbars từ menu View của Internet Explorer, và chọn .


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin