Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV

Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV

Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV

Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV

Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV
Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow

Các loại giấy in tương thích cho mực Dye UV

1. Giấy in ảnh: Glossy 

 • In bìa đĩa, in siêu âm, in bản vẽ, in maket, in quảng cáo, tờ rơi, in trên giấy có định lượng từ 120g/m2 - 180g/m2 như : G017 (A4), G057 (A3), G039 (A4), G064 (A3), G018 (A4), G014 (A6).
 • In hình ảnh, in bìa sách, in phong cảnh, in lịch, in trên giấy có định lượng từ 200 - 250 g/m2 như : G020 (A4), G022 (A4), G023 (A3), G055( 15x21), G021 (13x18)..
 • In ảnh thẻ, ảnh thở, ảnh passport, ảnh chất lượng cao, in trên giấy có định lượng từ 180g/m2 - 270g/m2 như : G059 (A6), G060 (A4), G056 (13x18), G010 (A4), G009 (A6), G043 (A4), G042 (A4).
 • In hình ảnh 2 mặt, in giấy khen, in trên giấy có định lượng từ 250/gm2 - 260g/m2 như : G025 (A4), G026 (A3)


2. Giấy in card: Inkjet

 • In card visit, in giấy khen, in bằng tốt nghiệp, in bìa sách, in hình, in bản vẽ, in lịch, in trên giấy có định lượng từ 230/gm2 - 300g/m2 như : giấy gân láng: I018 (A4), I008 (A4), I032 (A3), I021 (A4), I010 (A4), I037 (A4), giấy couche thuốc: I016 (A4), I028(A4), I033(A4), I034(A4), I024(A3), I035(A3), giấy thuốc: I006(A4), I007(A3).
 • In brochue, in bản vẽ công trình, in tờ rơi quảng cáo, in trên giấy có định lượng từ 130/gm2 - 160g/m2 như : I027(A4), I004(A4), I002(A4), I003(A3), I001(A4), I005(A3).


3. Decal:

 • Decal in hình, tem nhãn có thể lột dán, in trên decal có định lượng từ 120/gm2 - 150g/m2 như : D002 (A4), D003 (A3), D005

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin