Bật thông báo trong khi in

Bật thông báo trong khi in

Bật thông báo trong khi in

Bật thông báo trong khi in

Bật thông báo trong khi in
Bật thông báo trong khi in
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Bật thông báo trong khi in

1. Bạn bấm Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK.


2. Cửa sổ Registry Editor mở ra bạn phải tìm theo đường dẫn : HKEY_CURRENT_USER/Printers/Settings, tạo DWORD Value với giá trị như sau EnableBalloonNotificationsRemote ,có giá trị dword=1.


  
 

3. Sau đó Bạn khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả.

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin