Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W

Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W

Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W

Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W

Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W
Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Hướng dẫn Reset counter máy in Epson 1500W

Phần mềm và các bước Reset Counter máy in Epson 1500W cũng tương tự như chúng ta Reset Counter cho máy in Epson 1430 nên chúng tôi sử dụng cùng một phần mềm và bài hướng dẫn Reset Counter chung cho cả hai sản phẩm

* Lưu ý: Sau khi Reset Counter cho máy in Epson 1500W xong thì máy tính của chúng ta sẽ nhận Driver của máy in 1430 nhưng không ảnh hưởng gì chúng ta vẫn có thể tiếp tục in ấn như bình thường.

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1500W

Bạn download phần mềm tại đây: download

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bước 1: chạy file như hình

Bước 2: chọn Advance -> Show advanced function

Bước 3 Bấm reset

Bước 4: bạn chọn đường dẫn tới thư mục 000 (trong thư mục giải nén) và chọn file zero.zer

Bước 5: Sau khi phần mềm chạy xong máy bạn sẽ được reset.

Bước 6: Kiểm tra lại

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin