Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)
Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Hướng dẫn reset counter máy in Epson 1430 thường (chưa nâng cấp)

Hướng dẫn reset tràn bộ đếm (reset counter) Epson 1430 thường (chưa nâng cấp) dùng IC mực

Bạn download phần mềm tại đây: download

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bước 1: chạy file như hình

Bước 2: chọn Advance -> Show advanced function

Bước 3 Bấm reset

Bước 4: bạn chọn đường dẫn tới thư mục 000 (trong thư mục giải nén) và chọn file zero.zer

Bước 5: Sau khi phần mềm chạy xong máy bạn sẽ được reset.

Bước 6: Kiểm tra lại

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin