Phan mem in cuon

Phan mem in cuon

Phan mem in cuon

Phan mem in cuon

Phan mem in cuon
Phan mem in cuon
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cài Đặt Phần Mềm in Cuộn Epson L series

Download phần mềm PrintCtrl: PrintCtrl

Phần mềm PrintCtrl dùng driver máy in ảo tương tự để đưa thông tin cần đến driver máy in thực có edit về side giấy .

Cách làm : ví dụ bạn đang dùng máy in Epson Atisan 1430NC  

  1. Cài driver máy ảo :  chọn và điền các thông số theo thứ tự hình từ trên xuống ,

Cài dặt driver máy in cuộn  Cài dặt driver máy in cuộn

  Cài dặt driver máy in cuộn  Cài dặt driver máy in cuộn

Cài dặt driver máy in cuộn  Cài dặt driver máy in cuộn

Cài dặt driver máy in cuộn  Cài dặt driver máy in cuộn

Cài dặt driver máy in cuộn  Cài dặt driver máy in cuộn Cài dặt driver máy in cuộn

Cài dặt driver máy in cuộn

​            2. Sử dụng : 

Run file.exe phần mềm từ thư mực giải nén mà không cần phải cài đặt, chọn máy in trong 2 tap theo hình 

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy in cuộn

Chú ý : thông số ofset dùng điều chỉnh khoảng cách các trang .

Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy in cuộn

Tạo 1 file cần in trong Corel hoặc Photoshop 

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy in cuộn

Khi in chọn máy ảo - Side đã set ban đầu như 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy in cuộn                  Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy in cuộn

 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin