in film

in film

in film

in film

in film
in film
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

In film X quang

Tư vấn : 0903726554

Công nghệ in phun ngày càng thể hiện thế mạnh của mình, khi cho ra sản phẩm film X quang in bằng máy in phun Epson, tên gọi là Inkjet medical film

Sản phẩm Inkjet Medical Film làm đơn giản hóa việc in và giảm giá thành film

Vật tư cần có cho việc in ấn là máy in phun Epson và Inkjet Medical Film, tất nhiên khổ in là theo yêu cầu của mình để đầu tư cho hợp lý .

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin